دفتر فرهنگی


poster
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ علمی مهندسیراه های ارتباطی با برگزارکننده:

ایران - تهران رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران

کافه هدف با موضوع زبان‌های برنامه‌نویسی

    مسائل مطرح شده در این رویدادها برگرفته از نیازهای اساسی کشور در گلوگاه‌های حساس علوم و فن‌آوری خواهد بود که در قالب‌هایی مسئله محور و با نگرشی نو در فضایی رقابتی برگزار خواهند شد. تلاش برای رسیدن به راهکارهایی اثربخش و برداشتن گام‌هایی مستحکم برای جهشی عظیم در عرصه‌ی فن‌آ‌وری نوین یکی از اهداف اصلی از برگزاری این رویدادهاست و ماحصل آن رسیدن به پاسخ‌هایی بهینه و نوآورانه به مسائل و شناسایی تیم های مستعد برای رفع این نیازهاست. سطح اول این رویدادها، سری مسابقات برنامه نویسی " اشاره­گر هوشمند" است. این رقابت ها به عنوان سرآغازی است بر برگزاری مجموعه رویدادهایی که منجر به رسیدن به هدف های مذکور می شود. نبرد اشاره گرهای هوشمند( SPC) مسابقات برنامه نویسی است که به طور ویژه جهت ایجاد فضای علمی و انگیزشی و رقابتی در سطح دانشکده های کامپیوتر در سطح دانشگاه های تهران برگزار خواهد شد.

این رویداد به صورت مشترک در دانشگاه های علم و صنعت ایران و خوارزمی و خواجه نصیرالدین طوسی جاری خواهد بود؛ که دفتر فرهنگی و انجمن علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت و انجمن علمی دانشگاه خوارزمی و واحد علمی بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر همکاران برگزاری این رویداد هستند.

    محتوای مسابقه نوشتن هوش بازی دوز سه بعدی یا همان پنتاگو می باشد. پنتاگو بازی فکری جذابی است که در سال ۲۰۰۴ توسط توماس فلودن سوئدی طراحی و ساخته شده است و از همان ابتدا هر ساله جوایز معتبری را از آن خود کرده است. از جمله آن که چند سال پیاپی (۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵) به عنوان بهترین بازی سال در کشور‌های مختلف برگزیده شده است.

    انجمن علمی دانشکده‌ی کامپیوتر اقدام به برگزاری مرحله‌ی اول این مسابقات در روز پنج‌شنبه 7 اردیبهشت 1396 در سایت دانشکده‌ی کامپیوتر نمود و برگزیدگان به ترتیب مبالغ 1 میلیون تومان و پانصد هزار تومان دریافت نمودند.