دفتر فرهنگی


poster
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ غیرهراه های ارتباطی با برگزارکننده:

ایران - تهران رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران

15 امین دوره انتخابات دفاتر فرهنگی

15 امین دوره انتخابات دفاتر فرهنگی در تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال 1396 برگزار می­شود:

زمان بندی انتخابات به صورت زیر می باشد:

26 لغایت 30 فروردین ماه: مهلت ثبت­نام نامزد­ها

2 لغایت 7 اردیبهشت ماه: بررسی صلاحیت نامزد­ها توسط هیئت نظارت دانشکده ها

9 الی 10 اردیبهشت ماه: مهلت قانونی دریافت درخواست تجدید نظر

11 اردیبهشت ماه: بررسی نهایی درخواست­های تجدید نظر

12 الی 18 اردیبهشت ماه: اعلام نامزدی­های تایید شده و فرصت معرفی نامزدها

19 اردیبهشت: برگزاری انتخابات

برای عضویت و ثبت نام در انتخابات دفتر فرهنگی دانشکده مراجعه کنید.