دفتر فرهنگی


poster
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ فرهنگی هنریراه های ارتباطی با برگزارکننده:

ایران - تهران رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران

بزرگداشت روز معلم و استاد

مثل نوری که به سوی ابدیت جاریست              قصه ای باتو شد آغاز که پایان نگرفت

«فاضل نظرے»

به مناسبت روز معلم، دفتر فرهنگی دانشکده کامپیوتر با اهدای گل به اساتید محترم دانشکده مهندسی کامپیوتر این روز را گرامی داشته و از زحمات دلسورانه اساتید گرانقدر تشکر کردند.