دفتر فرهنگی


poster
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ مدیریتراه های ارتباطی با برگزارکننده:

ایران - تهران رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران

امیرحسین فصیحی

مدیر عامل شرکت فن‌افزار شریف

کارگاه کار تیمی با محوریت کار تیمی ایرانی

تیم چیست و چه تفاوتی با گروه کاری دارد؟ 
چند نوع تیم وجود دارد؟ 
دلیل اهمیت تیم‌ها چیست و چرا در اقتصاد الکترونیکی و نوین جهانی اهمیت بیشتری یافته‌اند؟


مفهوم کار تیمی در حقیقت آنقدر ساده است که اغلب مردم فهم آن را بسیار عادی می‌پندارند. و همین مسئله که آنها با این فرض، کار تیمی انجام می‌دهند مشکل‌ساز است چرا که آنها در اصل کار گروهی انجام می‌دهند. به طور معمول هر کس تجربه‌ی حضور در یک جلسه و ایفای نقش در آن و یا مواجهه با یک گروه جدید از همکاران و انجام کار جمعی را داشته است اما اینها صرفاً مثال‌هایی از گروه‌های کاری‌اند.

روز دوشنبه مورخ 25 اردیبهشت 1396  کارگاهی با موضوع کار تیمی با محوریت کار تیمی ایرانی برگزار خواهد شد.