انجمن علمی


poster
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ علمی مهندسیراه های ارتباطی با برگزارکننده:

ایران - تهران رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران

09125141543

cesa_iust@gmail.com

@cesa_iust

محمد رضا ذاکری نسب

توسعه دهنده ی گوگل

دکترای علوم کامپیوتر از دانشگاه کلگری کانادا

آماده سازی و انتقال محتوای چند رسانه ای: فرایندها و چالش ها

در این سخنرانی، چرخه حیات ارائه خدمت انتقال محتوای چند رسانه ای از ابتدا (بارگزاری محتوا) تا انتها (پخش بر روی صفحه نمایش دستگاه دریافت کننده) بررسی می شود. در هر قسمت از چرخه حیات این خدمت، فرایندهای مورد استفاده در صنعت مورد بررسی قرار می گیرد و چالش های موجود برشمرده می شود. سپس راه حل های تحقیقاتی پیشنهاد شده برای رفع این چالش ها و میزان تطبیق پذیری آنها با شرایط دنیای واقعی مورد بحث قرار می گیرد. در این سخنرانی تلاش خواهد شد صورت مساله و راه حل ها حتی الامکان با پروژه های موفق کنونی اجرا شده در ایران و هم چنین پروژه ملی خدمات صوتی و تصویری فراگیر (IPTV) تطبیق داده شود. هدف از این سخنرانی، ارائه ترکیبی از دانسته های صنعتی و تحقیقاتی است به گونه ای که مخاطبین در پایان جلسه با مفاهیم اولیه، فرصت های فناورانه و چالش های تحقیقاتی مرتبط با آماده سازی و انتقال محتوای چند رسانه ای بر بستر شبکه های آی پی آشنا شوند.