دفتر فرهنگی


poster
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ علمی مهندسیراه های ارتباطی با برگزارکننده:

ایران - تهران رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدرضا مستمع

موسس دوره‌های آموزشی امنیت در 

موسسه‌ی ایز ایران، مجتمع فنی ایران و...

کارشناس و مشاور امنیت در

بانک صنعت و معدن، هواپیمایی ماهان، آسیاتک و...

کارگاه امنیت ⚠️ "سکیوریتی ایز جاست عه جوک!"

"انجمن علمی" و "دفترفرهنگی"
دانشکده کامپیوتر علم و صنعت برگزار میکند

کارگاه امنیت ⚠️
"سکیوریتی ایز جاست عه جوک! :)"

مدرس: محمدرضا مستمع
شنبه ۱۷ تیر
ساعت ۹ تا ۱۳
کلاس  ۱۱۳
هزینه: ۱۰ هزار تومان